23/9-07

Slentretur i vindjakke

 

Af Kirsten Seeger

 

Den stærke blæst lørdag morgen lovede ikke godt for den slentretur i Østermarie, der skulle markere starten på Kulturugen, men omkring 20 friske mennesker havde iført sig vindtæt tøj og ørevarmere, så de kunne nyde Østermaries lyksaligheder.

 

Det kulturelle østermariekort med æreskunstnervejnavnene, som turlederen Carsten Seeger havde medbragt, blafrede i vinden, men holdt, og efter lidt teori på Ghita Nørbys Runddel kunne turen så gå ud i byen.

 

-         Heldigvis var der mødt flere lokale op, og de kunne fortælle om Tatol og de mange købmænd, slagtere og bagere, der drev handel i Østermarie.

 

-         Karetmagerværkstedet, der lå hvor Steffens Radio ligger nu, flyttede senere til Almindingsvej. En af sønnerne derfra var den Ejner Jensen (og søn), der udvidede virksomheden, så den nu leverer vaskerimaskiner til halvdelen af verden.

 

-         En koncert i Østermarie Kirke for æreskunstner Svend Asmussen blev gennemført takket være støtte fra Jensen.

 

Forhenværende manufakturhandler Arne Engell-Kofoed var ikke med på turen, men han ventede ved blomsterforretningen, den tidligere manufakturhandel, og fortalte om de mange butikker der kunne ses derfra. Han kunne huske, dengang der var marker ved Lundsvej. Købmand Lund havde bygget en lang række af husene der.

 

Undervejs mindedes man afdøde æreskunstnere som Aage Haugland og John Hahn Petersen. Og der blev fortalt morsomme historier om de fantastiske lærere som Jacobsen og Ellehammer, der kom ovrefra, og deres kontroverser med de mere satte borgere. Østermarie er kendt for sine mange missionshuse.

 

Især den nu 90-årige Arne Engell-Kofoeds beretning havde gjort så stort indtryk på deltagerne, at et par af dem, hun med rødder i Pedersker, insisterede på, at han skulle fortælle til en båndoptager.

 

-         En oplagt opgave for DR Bornholm

 

afrundede Carsten Seeger.

 

 

Billedtekst: Carsten Seeger, KulturBornholm, holder det kulturelle østermariekort  op for deltagerne. Foto: Kirsten Seeger

 
 
 
 
I anledning af slentreturen 2007 i Bornholms Kulturuge
15. september kl 11- 12
Start ved Ghita Nørbys Runddel ved
Østermariehallen
-------------
U/a/politiske betragtninger om guidede ture i Østermarie ved præsidenten
 
Røde Mellemvej
 
Sagen om navngivning af en vej opkaldt efter Anders Koppel er nu blevet så på så højt et plan, at selveste At Tænke Sig (Politiken) beskæftiger sig med den.
 
Derfor tilbyder jeg straks at stille min ekspertise til rådighed: jeg har siden 1994 påtaget mig hvervet som formand for Komiteen til navngivning af veje o.lign. i Østermarie Kirkesogn. Der har vi løst det politiske problem ved dels at opkalde vejene efter nulevende æreskunstnere, der selv kan forsvare deres politiske holdninger. Dels ved overhovedet ikke at lade disse holdninger få nogen indflydelse, fordi KulturBornholm - komiteens parasolorganisation - ifølge vedtægterne er ganske upolitisk.
 
Det har alligevel ikke sparet komiteen for alle politiske problemer: Formanden for Teknisk Udvalg mente ikke, at "Victor Borges Genvej" var en morsom idé.
Det mente Victor Borge til gengæld. Han ville endda meget gerne være med til indvielsen, men døde desværre kort inden. Det blev kun den første vej, Henning Moritzens Allé, der fik kommunal velsignelse. Men det generer ingen, der følger John Hahn-Petersens Boulevard for at nå Bodil Udsens Plads via Aage Hauglands Gyde, forbi Flemming Flindts Svanesø og Palle Hulds Hulvej. Selv når de drejer ved Svend Asmussens Sving for at komme til Benny Andersens Boldgade med udsigt til Ghita Nørbys Runddel filosoferer trafikanterne over vejkunstnernes politiske tilhørsforhold. Ingen har demonstreret mod Jesper Kleins Banegaardsplads eller Sigurds Bjørnesti. Bent Mortensens Afkrog opdager de færreste, og Ebbe Rodes Aveny, Tina Kibergs Sti og Gitte Hænnings Strandallé ligger i udkanten af sognet og har heller ikke givet anledning til uro af nogen art. Søren Hauch-Fausbølls Terrasse er opkaldt efter en bornholmer og derfor naturligvis fredhellig.
Kommende æreskunstnere som Per Arnoldi, Stig Fogh Andersen, Lars Ulrik Mortensen (Bent Mortensens søn) og Ove Verner Hansen er bragt i forslag, uden at nogen har vovet at drage deres kvalifikationer i tvivl. I hvert fald er der ingen, der vover det, efter at æreskunstnerne har medvirket ved den årlige gallakoncert i Østermarie Kirke. 
 
I forbindelse med Anders Koppel undrer det mig, at han ikke er fin nok nu, når hans musik i sin tid var god nok til Det Kongelige Teater. Dødens Triumf, ak ja.
 
Med venlig hilsen
 
Carsten Seeger
Præsident for KulturBornholm, fmd. f. udvalget for navngivning af veje etc.
Aspevej 5
DK 3751 Østermarie
 
tlf. 5647 0282
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byvandringen 2004 (Hold øje med dagspressen ang. aktuelle ture)
 
lørdag 11 september kl. 11 2004 ved Østermariehallen
Gratis byvandring i det centrale Østermarie.
 
Præsidenten for KulturBornholm vil i egen høje person gå i spidsen for den talrige skare, der råber på viden om Østermaries Æreskunstnere, der alle har fået en vej opkaldt efter sig.
Dog kun dem, der er i adstadig gåafstand fra Ghita Nørbys Runddel.
 
Hør alt om baggrunden for veje o.l.
Afsløringer om de store kunstneres privatliv.
Mærk genklangen fra verdensscenerne.
Hør om Sigurd Barrettt, Bodil Udsen, Aage Haugland, Tina Kiberg, John Hahn-Petersen og Svend Asmussen
Bliv kulturelt vakt på en halv time.
Vær klar til selv at udbrede kulturen og kendskabet til Østermarie over hele Danmark.
Engelsk og tysk oversættelse af højdepunkterne på turen.
 
chefguide
carsten seeger

Guidede ture i Østermarie